Vård och omsorg

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med vård och omsorg. I alla vård- och omsorgsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden.

Du kan söka arbete inom hälso- och sjukvård, psykiatri eller arbeta med äldre och personer med funktions-nedsättning. Det finns också andra yrkesområden där din kompetens kan vara en tillgång.

Utbildningen är upplagd i tre studieperioder, varje period är ca: tjugo veckor. Först läser du de gemensamma kurserna. När du är klar med dessa kurser söker du en fördjupningskurs. Vi erbjuder Äldreomsorg, Psykiatri, Funktionshinderområdet eller Hälso- och sjukvård. Du som har omvårdnadsutbildning och vill komplettera med ytterligare fördjupningskurser kan söka någon av dessa.

Efter genomförd utbildning på 1500 poäng kan du få ett diplom från Vård- och omsorgscollege. Diplomet är en kvalitetsbevis som visar att utbildningen samverkat med branschen och fackliga företrädare.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

  • svenska eller svenska som andra språk grund.

Utbildningsinformation

  • Beroende på sökandes förkunskaper kan utbildningens längd variera. Inom vuxen- utbildningen erbjuds validering och prövning mot betyg.
  • Ansökan sker via hemsidan lärcenter.nu Utöver lektionstid har du möjlighet att få stöd i de olika kurserna genom vår studieverkstad som är bemannad måndag-fredag.
  • utbildningsstart: 17 augusti 2020
  • Sista ansökningsdag: 15 maj, ansökningswebben öppnar 15 april

Broschyr Vård- och omsorgPDF

I samråd med vägledare under din första vecka väljer du studieform, distans eller schemabunden.

Information

Ewa Halldén, utbildningssamordnare
ewa.hallden@edu.falkoping.se
studie- och yrkesvägledare, syvlarcenter@falkoping.se

Möt Niklas Olsson som tidigare studerat på Vård- och omsorgsprogrammet