Specialpedagoger/lärare

Har du behov av stöd i dina studier?

Vi kan fungera som dina studiecoacher och hjälpa dig att få kunskap om ditt eget lärande och hur du kan planera din tid. Då blir du effektivare i din inlärning.

  • Vilken studieteknik passar dig?
  • Kan du planera din tid?
  • Hur arbetar du med din motivation?

Boka tid hos någon av våra specialpedagoger eller gå till Studieverkstan för att få hjälp med detta.

Anki Blennow

Sara Skoog Lundin

Hos specialpedagogerna kan du också få;

  • en kartläggning av din läs- och skrivförmåga
  • intyg till körkortsprov och högskoleprov
  • stöd och hjälp att anpassa dina studier
  • information om kompenserande hjälpmedel