Arbetsmarknadscenter

Arbetsmarknadscenter är en kommunal verksamhet i Falköpings kommun. Vi tillhör Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen.