Grund- och gymnasiekurser

På Lärcenter väljer du själv i vilken takt du vill studera. Du kan studera på hel-, halv- eller deltid. Du kan läsa schemabundet eller närdistans. Gymnasiala kurser kan ge dig behörighet att söka vidare till universitets- och högskolestudier. Du kan också välja gymnasiala kurser för att höja din kompetens.

Schemabundna studier

Att studera schemabundet innebär att du följer en studiegrupp med en planering som är gemensam för gruppen. Du har flera lärarledda schemapositioner per vecka där du förväntas närvara. Kursens startdatum och slutdatum är bestämt från början.

Närdistans genom Lärcenter

Närdistans genom Lärcenter innebär att du väljer studietakt i samråd med din lärare. Det gör du i samband med kursstart. Du måste klara av att planera och genomföra studierna på ett självständigt sätt med stöd av vår lärplattform. Det krävs att du är van att hantera dator för att kunna kommunicera med din lärare och dina kurskamrater.

Provtillfällen på plats i Falköping kan förekomma. Du ansöker om att läsa på närdistans i vår ansökningswebb.

Internetbaserade studier genom annan utbildningsanordnare

Internetbaserade studier via en annan utbildningsanordnare än Lärcenter, är i första hand till för dig som behöver läsa kurser vi inte erbjuder hos oss. Du ska vara folkbokförd i Falköpings kommun.

Internetbaserade studier innebär att du själv väljer studietakt, 25 procent, 50 procent eller 100 procent. Du måste klara av att planera och genomföra studierna på ett självständigt sätt med stöd av en lärplattform. Det krävs att du är van att hantera dator för att kunna kommunicera med din lärare och dina kurskamrater.

Provtillfällen på plats i till exempel Falköping kan förekomma. Du ansöker om att läsa på Jensen Komvux i vår ansökningswebb. Om du vill läsa via en annan extern utbildningsanordnare ansöker du på vår ansökningsblankett.

Grundskolekurser

Inom den grundläggande vuxenutbildningen får du möjlighet att läsa in grundskolekompetens eller repetera delar av utbildningen. Du kan också repetera enstaka kurser samtidigt som du läser kurser på gymnasienivå.

Lärcenters vägledare kan hjälpa dig att formulera ditt studieinnehåll och bestämma studietakt. Du kan välja att studera på heltid eller deltid. Studierna kan du kombinera med arbete eller med studier på annan nivå, till exempel samtidigt läsa matematik på grundläggande nivå och engelska på gymnasienivå. För att komma upp i heltidsstudier behöver du läsa ett visst antal poäng. Vid terminsstart har du möjlighet att tillsammans med vägledaren revidera din studieplan.