Komvux som anpassad utbildning

Som studerande på anpassad utbildning för vuxna får du möjlighet att utveckla din kunskap och dina erfarenheter utifrån dina egna förutsättningar.

Anpassad utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig över 20 år med funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Undervisningen sker i liten grupp och i din egen takt. Innehållet i kurserna styrs av kursplaner från skolverket. Information om kurserna vi erbjuder hittar du här. Efter avslutad kurs utfärdas ett intyg eller betyg utifrån skolverkets kursplaner och betygskriterier.

Så här söker du

Ansökningsblankett för utskrift hittar du här eller i kundservice på Lärcenter. Skicka med betyg/intyg från tidigare skolgång.

Ansökningsblankett Pdf, 98.7 kB.

Kursutbud Pdf, 1.6 MB.

Studie- och yrkeslivsförberedande kurspaket Pdf, 1.6 MB.

Du kan lämna in eller skicka blanketten till:
Lärcenter
Falköpings kommun
521 81 Falköping

För mer information kontakta vår studie- och yrkesvägledare
Frida Mellström

Nya namn på vissa skolformer samt stärkt utbildning

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter också namn.

Ändringarna innebär att

  • grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan
  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola tas bort.