Svenska för invandrare - SFI

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) vänder sig till dig som är invandrare och har annat modersmål än svenska. Genom sfi lär du dig grundläggande kunskaper i svenska språket. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska.

Ansök via hemsidan därefter kommer antagning för sfi kontakta dig så snart som möjligt. Vi ringer eller skickar ett sms för att boka tid för ett kartläggande samtal.

Vem får läsa på SFI?

Du får studera på SFI om:

  • du inte har grundkunskaper i svenska
  • du är folkbokförd i Falköpings kommun
  • du fyllt 16 år före 1 juli året du ansöker

Kurser

Utbildningen är indelad i kurserna A-D, beroende på studiemål och utbildningsbakgrund.
Du får minst 15 timmar undervisning per vecka. Självstudier kan komplettera undervisningen.

Vi erbjuder även alfabetiseringskurs/latiniseringskurs för dig som har behov av det.

För dig med skyddad id (sekretessmarkering)

Har du en sekretessmarkering kan du antingen göra din ansökan via ansökningswebben eller använda ansökningsblanketten för utskrift. När du fyllt i dina personuppgifter lämnar du ansökan till personal i kundservice på Lärcenter.

Blankett för utskrift finns under fliken ”sök här”.

SFI för Ukrainare

Vi erbjuder alla ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och är boende i Falköpings kommun möjligheten att läsa sfi. Ansökan görs hos Lärcenter. För att göra en ansökan behöver du visa legitimation och att du är bosatt i Falköpings kommun.

På sfi (svenska för invandrare) får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. Du lär dig tala, läsa och skriva, och träna på att använda språket i vardagen och på arbetet. Utbildningen är gratis. Du ska omfattas av massflyktingdirektivet.

Du ansöker på plats på Lärcenter.

Du ska ta med dessa handlingar:

  • Identitetshandling, till exempel pass eller körkort.
  • LMA-kort som du fått från Migrationsverket. LMA-kortet är skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet i Sverige.