Inför ansökan

När du söker en kurs eller utbildning är det mycket att hålla reda på. Här finns all information du behöver för att göra en ansökan.

Information

Läs all information som finns om kursen eller utbildningen. Vad behöver du förbereda för att kunna ansöka?

Ansökan

 • På vår ansökningswebb väljer du de kurser eller kurspaket du vill studera
 • För att din ansökan ska behandlas, måste den vara komplett

Ansökan i rätt tid

 • Planera när du måste söka! Kontrollera när sista ansökningsdag är för den kurs eller kursprogram som du valt.
 • Sök bara till de kurser och kursprogram som du vill studera och behöver för ditt mål.

Ladda upp betyg

I webbansökan måste du ladda upp dina tidigare betyg

Har du blivit antagen?

Besked om sökt kurs skickas ut cirka två veckor innan kursstart via mail och ansökningswebben. (obs! titta också i din mails skräppost)

Grundskole- och gymnasiala kurser Lärcenter

Information

 • Ansökan görs via vår ansökningsweb
 • Ansökan ska vara komplett sista ansökningsdag
 • Komplett ansökan innebär att du har laddat upp dina tidigare betyg i vår ansökningsweb.
 • Söker du någon av grundkurserna matematik, engelska eller svenska som andraspråk kan du bli kallad till ett inplaceringstest. Om du blir kallad är testet obligatoriskt och kan inte genomföras på annan tid.
  Testet kommer att visa till vilken av fyra delkurser som du ska antas.
 • Kontrollera att de uppgifter du uppger i din ansökan är aktuella.

Grundskole- och gymnasiala kurser Jensen Komvux

Information

 • Grundskole- och gymnasiala kurser hos Jensen Komvux gäller för dig som är folkbokförd i Falköpings kommun. Kurserna är i första hand till för dig som behöver läsa kurser vi inte erbjuder hos oss. Du måste klara av att planera och genomföra studierna på ett självständigt sätt med stöd av en lärplattform. Det krävs att du är van att hantera dator för att kunna kommunicera med din lärare och dina kurskamrater. Provtillfällen på plats i Falköping kan förekomma.
 • Du ansöker om att läsa på Jensen Komvux i vår ansökningswebb. En komplett ansökan innebär att du:
 • Har laddat upp dem dokument som styrker varför du söker kursen via Jensen och inte på Lärcenter. Dokumenten är tidigare betyg, anställningsavtal alternativt föräldraledighet.
 • I webbansökan i ”Min individuella studieplan – tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet” angett:
 • Ditt önskade startdatum (tidigast en måndag två veckor efter att rektor tagit ett beslut.
 • Din önskade studietakt – 25%, 50%, 75% eller 100%
 • Varför du söker kursen
 • Besked om sökt kurs skickas ut cirka två veckor innan kursstart via mail och ansökningswebben. (obs! håll koll på din mail-skräppost)

Yrkesutbildningar på gymnasialnivå på Lärcenter

Ansökan

 • Din ansökan ska vara komplett sista ansökningsdag
 • Du måste ladda upp dina tidigare betyg i vår webbansökan (annars är din ansökan inte komplett)
 • Om du söker till yrkesförare krävs det att du laddar upp båda sidor på ditt körkort i webbansökan senast sista ansökningsdag

Yrkesutbildningar hos annan utbildningsanordnare

Ansökan

Ansökan till Yrkesutbildningar på gymnasial nivå görs via utbildningsanordnarens ansökningsweb.

Information

Information om vad som krävs för behörighet, ansökningstider och utbildningsstart hittar du på utbildningsanordnarens hemsida.

Komplett ansökan

Komplett ansökan dvs både ansökan och dina betyg ska också mailas för dig som är folkbokförd i Falköping till: vuxantagning@falkoping.se för att din hemkommun ska kunna fatta beslut om din ansökan. Din ansökan ska vara din hemkommun tillhanda senast sista ansökningsdag.

Sök till Komvux som anpassad utbildning Lärcenter

Ansökan

Du söker via en blankett, PDF:fil

Betyg

Du måste bifoga dina tidigare betyg ihop med ansökan

Skicka ansökan

Din ansökan ska skickas till Lärcenter via e-post till syvlarcenter@falkoping.se för att rektor ska kunna ta beslut om din ansökan.

Är du folkbokförd i en annan kommun än Falköping?

Ansökan

Har du sökt Grundskole- och gymnasiala kurser eller Yrkesutbildningar på Gymnasialnivå på Lärcenter. Ska du skicka din kompletta ansökan till din hemkommun. Ansökan hittar du i webansökan ”Min sida – dokument”.

Beslut

Vi behöver ha din hemkommuns beslut 5 dagar efter att ansökan har stängt.

Internetbaserade studier

– söks via din hemkommun

Planerar du flytta till Falköping

Om du planerar att vara folkbokförd i Falköpings kommun vid kursstart. Ladda upp din Flyttanmälan senast sista ansökningsdag.

Som elev behöver du;

 • ha tillgång till en egen dator med internetuppkoppling
 • köpa kurslitteratur/ annat material
 • Titta på filmen "Digitala lektioner". Filmen förbereder dig inför ditt första digitala möte med våra lärare. I filmen finns inlagt en länk till tidigare film om studieteknik. Se den gärna i fullskärm, den är anpassad för HD-kvalitet.