Administration

Anna-Karin Andersson

Antagningssamordnare
Anna-Karin Andersson
0515-88 71 60
anna-karin.andersson@falkoping.se

Anna Carlsson

Nämndsekreterare och personalsekreterare
Anna Carlsson
0515-88 71 02
anna.carlsson@falkoping.se

Peter Gustafsson

Administratör vuxenutbildningen, SFI, kärnämnen, internetbaserade studier och särvux
Tarja Härkönen Thörn
0515-88 71 48
Tarja.Harkonen@falkoping.se

Stefan Persson
Ulrika Svensson

Kommunikatör
Ulrika Svensson
0515-88 71 30
ulrika.svensson@falkoping.se

Åsa Tidquist

Verksamhetsutvecklare
Åsa Tidquist
0515-88 71 64
asa.tidquist@falkoping.se

Carina Wideqvist

Administratör vuxenutbildningen, yrkesutbildningar
Carina Wideqvist
0515-88 71 10
carina.wideqvist@falkoping.se