Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och nämnder

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnd 2024 (klockan 8.15)

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 12 mars
 • 23 april
 • 21 maj (heldag)
 • 18 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober (heldag)
 • 19 november
 • 17 december

Arbetsutskott 2024 (klockan 8.15)

 • 9 januari
 • 6 februari
 • 5 mars
 • 9 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Byggnadsnämnden

Nämnd 2024 (klockan 13:15)

 • 24 januari
 • 21 februari (klockan 8.30)
 • 13 mars (klockan 8.30)
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni (klockan 8.30)
 • 21 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november (klockan 8.30)
 • 18 december

Arbetsutskott 2024 (klockan 13:15)

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 6 mars
 • 10 april
 • 8 maj (klockan 8.30)
 • 5 juni (klockan 8.30)
 • 7 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 4 december

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdagar 2024

 • Måndag 29 januari, klockan 18.30
 • Måndag 25 mars, klockan 18.30
 • Måndag 29 april, klockan 17.00
 • Måndag 27 maj, klockan 18.30
 • Måndag 24 juni, klockan 18.30
 • Måndag 26 augusti, klockan 18.30
 • Måndag 30 september, klockan 18.30
 • Måndag 28 oktober, klockan 9.00
 • Måndag 2 december, klockan 17.00

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar 2024

 • 17 januari, klockan 13:00
 • 21 februari, klockan 13:00
 • 13 mars, klockan 13:00
 • 17 april, klockan 13:00
 • 15 maj, klockan 13:00
 • 12 juni, klockan 13:00
 • 14 augusti, klockan 13:00
 • 18 september, klockan 13:00
 • 16 oktober, klockan 13:00
 • 20 november, klockan 13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdagar 2024

 • 31 januari, klockan 13.00
 • 28 februari, klockan 13.00
 • 3 april, klockan 13.00
 • 2 maj, klockan 13.00
 • 29 maj, klockan 13.00
 • 26 juni, klockan 13.00
 • 4 september, klockan 13.00
 • 2 oktober, klockan 13.00
 • 6 november, klockan 13.00
 • 11 december, klockan 13.00

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet

Sammanträdesdagar 2024 (klockan 9:00)

 • 1 februari
 • 4 april
 • 30 maj
 • 5 september
 • 7 november
 • 12 december

Kommunstyrelsens utskott för stöd och service

Sammanträdesdagar 2024 (klokcan 13.00)

 • 1 februari
 • 4 april
 • 30 maj
 • 5 september
 • 7 november
 • 12 december

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Nämnd 2024 (klockan 8.30)

 • 24 januari
 • 6 mars
 • 24 april (inställt)
 • 22 maj (klockan 8.30-16.30)
 • 19 juni
 • 21 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober (klockan 8.30-16.30)
 • 18 december

Arbetsutskott 2024 (klockan 8.30)

 • 10 januari
 • 14 februari
 • 10 april (inställt)
 • 15 maj
 • 5 juni
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 4 december

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnd 2024 (klockan 13.15)

 • 23 januari
 • 12 mars
 • 21 maj – heldag
 • 18 juni
 • 20 augusti
 • 24 september
 • 19 november - heldag
 • 10 december

Arbetsutskott 2024 (klockan 13.15)

 • 16 januari
 • 27 februari
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 14 augusti (klockan 09:00)
 • 10 september
 • 5 november
 • 26 november

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Nämnd 2024 (klockan 13.00)

 • 7 mars, brandstationen Tidaholm
 • 23 maj, brandstationen Skara
 • 27 juni, brandstationen Götene
 • 26 september, brandstationen Falköping
 • 31 oktober, brandstationen Tidaholm
 • 5 december, brandstationen Skara

Sammanträde SMS Presidie 2024 (klockan 08.30 brandstationen Falköping)

 • 22 februari
 • 13 maj
 • 13 juni
 • 12 september
 • 17 oktober
 • 21 november

Socialnämnden

Nämnd 2024 (klockan 9.00)

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 27 mars (heldag)
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 11 december

Arbetsutskott 2024 (klockan 9.00)

 • 10 januari (Inställt)
 • 24 januari
 • 7 februari
 • 21 februari
 • 6 mars
 • 20 mars
 • 3 april
 • 17 april
 • 30 april
 • 15 maj
 • 29 maj
 • 12 juni
 • 26 juni
 • 10 juli
 • 14 augusti
 • 21 augusti
 • 4 september
 • 18 september
 • 2 oktober
 • 16 oktober
 • 30 oktober
 • 13 november
 • 27 november
 • 4 december
 • 18 december