Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och nämnder

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnd 2023 (klockan 8.15)

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj (heldag)
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober (heldag)
 • 21 november
 • 19 december

Arbetsutskott 2023 (klockan 8.15)

 • 10 januari (presidiemöte)
 • 6 februari
 • 7 mars
 • 11 april
 • 10 maj
 • 7 juni (obs! onsdag)
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Byggnadsnämnden

Nämnd 2023 (klockan 13:15)

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 20 december

Arbetsutskott 2023 (klockan 13:15)

 • 8 februari
 • 8 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 7 Juni
 • 9 augusti
 • 6 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdagar 2023

 • Måndag 30 januari, klockan 18.30
 • Måndag 27 mars, klockan 18:30
 • Måndag 24 april, klockan 17.00
 • Måndag 29 maj, klockan 18.30
 • Måndag 26 juni, klockan 18.30
 • Måndag 28 augusti, klockan 18.30
 • Måndag 25 september, klockan 18.30
 • Måndag 30 oktober, klockan 09.00
 • Måndag 27 november, klockan 17.00

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar 2023

 • 18 januari, klockan 13:00
 • 15 februari, klockan 13:00
 • 15 mars, klockan 13:00
 • 12 april, klockan 13:00
 • 10 maj, klockan 13:00
 • 14 juni, klockan 13:00
 • 16 augusti, klockan 13:00
 • 13 september, klockan 13:00
 • 18 oktober, klockan 13:00
 • 15 november, klockan 13:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdagar 2023

 • 1 februari, klockan 9:00
 • 1 mars, klockan 13:00
 • 29 mars, klockan 9:00
 • 26 april, klockan 13:00
 • 31 maj, klockan 9:00
 • 28 juni, klockan 13:00
 • 30 augusti, klockan 9:00
 • 4 oktober, klockan 13:00
 • 1 november, klockan 9:00
 • 13 december, klockan 13:00

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet

Sammanträdesdagar 2023 (klockan 9:00)

 • 2 februari
 • 30 mars
 • 1 juni, obs! kl. 8:30
 • 12 oktober, obs! kl. 13:00
 • 9 november
 • 14 december

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Nämnd 2023 (klockan 8.30)

 • 8 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 24 maj
 • 14 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Arbetsutskott 2023 (klockan 8.00)

 • 25 januari
 • 1 mars
 • 29 mars
 • 10 maj
 • 31 maj
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 8 november
 • 29 november

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnd 2023 (klockan 13.15)

 • 24 januari
 • 7 mars
 • 18 april – heldag
 • 30 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober - heldag
 • 21 november
 • 12 december

Arbetsutskott 2023 (klockan 13.15)

 • 10 januari - presidiemöte
 • 21 februari
 • 3 april (klockan 08:00)
 • 16 maj
 • 7 juni
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 28 november

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Nämnd 2023 (klockan 13.00)

 • 2 mars, brandstationen Tidaholm
 • 25 maj, brandstationen Skara
 • 23 augusti, brandstationen Falköping (Extrainsatt Obs! kl. 09:00)
 • 21 september, brandstationen Götene
 • 7 december, brandstationen Falköping

Sammanträde SMS Presidie 2023 (klockan 08.30 brandstationen Falköping)

 • 16 februari
 • 11 maj
 • 16 augusti
 • 11 september
 • 23 november

Socialnämnden

Nämnd 2023

 • 4 januari
 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars (heldag)
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Arbetsutskott 2023

 • 11 januari
 • 18 januari
 • 8 februari
 • 15 februari
 • 1 mars
 • 22 mars
 • 5 april
 • 19 april
 • 3 maj
 • 17 maj
 • 31 maj
 • 14 juni
 • 28 juni
 • 26 juli
 • 9 augusti
 • 23 augusti
 • 6 september
 • 20 september
 • 4 oktober
 • 18 oktober
 • 1 november
 • 15 november
 • 29 november
 • 6 december
 • 20 december
 •