Aktförvararen

Aktuella ärenden som lämnats till Falköpings kommun för aktförvaring.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
551-37-2023 Remiss gällande Solör Bioenergi Falköping AB ansökan hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till fortsatt och utökat el- och värmeproduktion Marjarp panncentral på fastigheten Radiatorn 1 i Falköpings kommun.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
551-53416-2021 Remiss av prövotidsredovisning Falköpings skytteklubb