Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är en enkel och kort ceremoni utan religiösa inslag. Den kan genomföras i stadshuset eller på annan lämplig plats.

Äktenskap kan ingås av två personer som är av samma eller olika kön. Ni bestämmer själva inramningen till vigseln; om ni vill växla ringar, ha brudbukett, hur ni vill vara klädda, om ni vill vigas ensamma eller tillsammans med gäster. Efter vigseln får ni ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Så här gör du

Kontakta Skatteverket

Fyll i och skicka in Skatteverkets blankett Hindersprövning, Ansökan och försäkran (SKV 7880). Observera! Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan i god tid före viseln. Blanketten finns på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

När hindersprövningen är klar får ni Hindersprövningsintyg och Vigselintyg från Skatteverket. Intygen gäller endast i fyra månader.

Boka tid för vigsel

Ta kontakt med en av vigselförrättarna och boka tid för vigsel. Förrättarna utses av Länsstyrelsen.

Efter att ni bokat tid med vigselförrättaren gör ni en vigselanmälan via kommunens E-tjänst – Anmälan om borgerlig vigsel Länk till annan webbplats.. Bifoga intygen från Skatteverket i vigselanmälan. Vi ser gärna att vigselanmälan lämnas in två veckor före vigseln. Vigselanmälan och intygen från Skatteverket kan också lämnas in direkt till receptionen i Stadshuset, gärna senast två veckor före vigseln eller så snart som möjligt.

Om vigsel sker på annan plats ska bilersättning (25 kronor/mil) betalas direkt till vigselförrättaren. Ingen annan ersättning ska tas emot.

Giltig legitimation, såsom körkort, pass eller dylikt måste uppvisas vid ceremonin.

Kontakta oss gärna vid frågor 0515-88 50 00.

Vittnen

 Två personer ska bevittna ceremonin. Vittnena ska ha fyllt 18 år. Om ni saknar egna vittnen kan vi hjälpa er med detta under kontorstid i Stadshuset.

Tolkning

 Om någon av er inte talar/förstår svenska eller engelska, ansvarar ni själva för att en vuxen vän eller släkting kan tolka vad som sägs under ceremonin. Tolken kan även vara vittne. Observera att blivande makar inte kan tolka åt varandra.

Vigselförrättare