Avgifter för stöd och service

Det stöd och den hjälp du kan få inom äldreomsorg och funktionsnedsättning är behovsprövad. Här kan du läsa om vad du ska betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom eget boende eller särskilt boende.

Första gången du får hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, trygghetslarm, dagvård, korttidsvistelse eller flyttar till ett särskilt boende får du en blankett, en så kallad inkomstförfrågan. Vad du ska betala för dina insatser beror på vad du har för inkomst. Makars inkomst slås samman och delas lika. Din/era totala inkomster jämförs mot ett förbehållsbelopp för att se vad du/ni har för betalningsförmåga.

Vad är förbehållsbelopp?

Förbehållsbelopp är de pengar du behöver för dina personliga behov, och som du ska ha kvar innan en avgift tas ut för vård, omvårdnad och sociala insatser.
 
I förbehållsbeloppet ingår ett schablonbelopp. Det är ett belopp som är lika för alla i hela landet, men varierar om du är äldre eller yngre än 65 år, och om du är ensamstående eller sammanboende.
 
Schablonbeloppet består av kostnader för:

 • Mat
 • Kläder och skor
 • Fritidsaktiviteter
 • Hygien, så som schampo och tvål
 • Förbrukningsvaror, till exempel diskmedel
 • Dagstidning, telefon och tv-avgift
 • Möbler och husgeråd
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Resor
 • Läkarvård och tandvård
 • Mediciner

I förbehållsbeloppet ingår även bostadskostnad, kostnad för god man och mattillägg vid fördyrad matkostnad för färdiglagad mat.

Räkna ut din avgift

Avgifter

‌Inkomstbeprövade avgifter

Insats

Avgift

Hemtjänst, serviceinsatser som till

exempel städ och tvätt

444 kr per timme

Hemtjänst, omvårdnadsinsatser

324 kr per månad

Kommunal hälso- och sjukvård

324 kr per månad

Trygghetslarm

388 kr per månad

Matdistribution

11 kr per tillfälle

Fönsterputs

444 kr per tillfälle

Kontaktperson

324 kr per månad

Boendestöd

324 kr per månad

Dagverksamhet

39 kr per dag

Särskilt boende hemtjänst

2575 kr per månad

Korttid/växelvård

86 kr per dygn

Summan avgifter kan aldrig bli mer än maxtaxan, 2575 kr per månad.

‌Fasta avgifter

Insats

Avgift

Matdistribution, lunch

73 kr per portion

Dagverksamhet, mat

73 kr per dag

Dagverksamhet, resor

39 kr per dag

Särskilt boende mat

4231 kr per månad

Särskilt boende hyra

4632-7088 kr per månad

Korttid/växelvård, mat

141 kr per dygn

Fasta avgifter betalas utöver maxtaxan.

LSS-avgifter

Insats

Avgift

Avlastning korttid/LSS, måltider

Frukost/mellanmål

Lunch/Kvällsmål


24 kr/portion

36 kr/portion

Dagcenter, mat

62 kr per dag

Dagcenter, resor

635 kr per månad