Pris för hållbar utveckling

Falköpings kommun delar ut två priser för hållbar utveckling, ett till näringslivet och ett till föreningslivet. Priserna är en heders­utmärkelse och en ekonomisk uppmuntran för engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling i kommunen. Priserna är på vardera 10 000 kronor.

Juryn består av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Juryn bedömer och premierar föreningar och företag som har gjort något särskilt för en hållbar utveckling i Falköpings kommun.

Kriterier

Juryn gör en helhetsbedömning av förslagen utifrån följande kriterier

 • social hållbarhet
 • miljömässig hållbarhet
 • ekonomisk hållbarhet
 • långsiktighet
 • förebild för andra

Utöver dessa kriterier görs även en bedömning för att fånga graden av utveckling, nytänkande och innovation.

Nominera företag

Vi tar emot nomineringar på företag som gjort något särskilt för hållbar utveckling. Vem som helst kan lämna in en nominering. Du kan även föreslå ditt eget företag. Sista dagen för nomineringar till företagspriset 2024 är 1 september.

Nominera förening

Vi tar emot förslag på föreningar som gjort något särskilt för hållbar utveckling. Vem som helst kan lämna in en nominering. Du kan även föreslå din egen förening.

Vad innebär ett hållbart Falköping?

I Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling. Vi vill skapa det goda livet för våra medborgare och för kommande generationer. Vi ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat.

Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är de medel tillsammans med det politiska systemet vi har för att skapa social hållbarhet. Vilket är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Falköpings kommun ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen.

Tidigare pristagare

Företagspriset

 • 2023 Islanna Trädhushotell
 • 2022 Krabaten
 • 2021 EM-SO
 • 2019 Vilhelmsro gårdscafé
 • 2018 Automotive Components Floby AB
 • 2017 REKO-ringen/Victoria Svensson och Annika Gustafsson

Föreningspriset

 • 2022 Falbygdens Biodlarförening
 • 2021 Falbygdens Naturskyddsförening
 • 2020 Rädda Barnens läxhjälpsverksamhet
 • 2019 Alphems arboretum
 • 2018 Studiefrämjandet Södra Skaraborg
 • 2017 Jäla hembygdsförening och Vartofta samhällsförening