Torghandel och marknad

Torghandeln på Stora torget i Falköping är ett trevligt inslag i centrum som bland annat ger oss möjlighet att köpa närproducerade livsmedel. Sortimentet varierar från gång till gång.

Under 2024 fortsätter torghandeln på Köttorget

Under 2023-2024 kommer Stora Torget att byggas om och därför behöver vi tillfälligt flytta torghandeln. Torghandeln flyttade till Köttorget tisdag 10 januari 2023. Information om när torghandeln flyttar tillbaka till Stora Torget kommer under 2024.

Du kan läsa mer om ombyggnationen av Stora Torget på vår projektwebb.


Du kanske vill sälja blommor, kläder, mat eller någonting annat på Stora torget på torgdagar eller vid de marknader som anordnas. Torghandeln pågår på tisdagar, fredagar och lördagar. På tisdagar och fredagar är sortimentet fritt. På lördagar är det Malta Johanna marknad som styr sortimentet.

För platser med el och andra frågor om torghandels- och marknadsdagarna tas kontakt med handläggare på park- och gatuavdelningen.

Tider för torghandel

 • Tisdag och fredag: Dagar med fritt sortiment på Stora torget.
 • Malta Johanna marknad: Varje lördag under juli–september säljs lokalproducerad mat och hantverk direkt av producenterna på Stora torget.
 • Vårmarknad och höstmarknad: Första torsdagen i april och första torsdagen i oktober hålls vår- och höstmarknad på Stora torget, Trätorget och Köttorget med cirka 100 marknadsstånd. För denna marknad gäller särskilda regler, kontakta handläggaren på kommunen för mer information.

Tider för försäljning

 • Försäljningen får börja tidigast klockan 8.00 och avslutas vardagar senast klockan 18.00 och lördagar klockan 14.00.
 • På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton hålls ingen torghandel.
 • Om ordinarie torgdag infaller på en helgdag får torghandel i stället pågå närmast föregående vardag.
 • Det finns möjlighet att boka årsplats. Försäljare som inte har årsplats bör vara på Stora torget senast klockan 08.00 för anvisning av plats.

Avgifter för torghandel

Följande avgifter gäller för saluplats med torghandel på Stora Torget med undantag för dag när frimarknad äger rum.

Fast saluplats

Årsavgifter för fast saluplats på 3,0 x 3,5 meter. Avgiften betalar du till kommunen senast den 31 januari för löpande kalenderår.

 • 1 dag/vecka: 1 500 kronor
 • 2 dagar/vecka: 2 000 kronor
 • 3 dagar/vecka: 3 000 kronor
 • 4 dagar/vecka: 4 000 kronor
 • 5–6 dagar/vecka: 5 000 kronor

Tillfällig saluplats

En tillfällig saluplats på 3,0 x 3,5 meter kostar 150 kronor per dag.

Lantbrukare, trädgårdsodlare och andra som i mindre skala tillfälligt och inte yrkesmässigt saluför huvudsakligen egna produkter samt personer som säljer skogsbär, vilda blommor, svamp och dylikt som de själva plockat, ska inte betala avgift vid tillfällig försäljning på torget.

Vår- och höstmarknad på Stora torget, Trätorget och Köttorget

Vid vår- och höstmarknaderna erläggs avgift per marknadsdag. Avgiften för saluplats om 3,0 meters längd är 300 kronor.

Lokala livsmedelsproducenter får nyttja Dotorpsgatan, delen Trädgårdsgatan–Storgatan.

Eluttag på Stora torget, Trätorget och Köttorget

Årsabonnemang, för varje uttag. Lagenlig mervärdesskatt tillkommer på avgiften för eluttag.

 • 1–2 dagar: 800 kronor
 • 3–6 dagar: 1 600 kronor
 • Endagsanslutning: 48 kronor

Vår- och höstmarknad, Malta Johanna marknad

Första torsdagen i april hålls vårmarknaden och första torsdagen i oktober hålls höstmarknad på Stora torget, Trätorget och Köttorget med cirka 100 marknadsstånd.

Varje lördag med start sista lördagen i juli anordnas Malta Johanna marknad på Stora torget i Falköping. Här säljs lokalproducerad mat och hantverk direkt av producenterna. Marknaden pågår till och med september. För frågor kontakta Niklas Fällström 0706-74 50 65.