Patientjournal

Din vård dokumenteras i en patientjournal. Det främsta syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom journalen får vårdpersonalen information om dig och din vård. All personal som är legitimerad inom hälso- och sjukvården måste skriva ner sina bedömningar och åtgärder i journalen.

Sammanhållen journalföring.

Sammanhållen journalföring är ett sätt för olika vårdgivare att under vissa förutsättningar dela vårddokumentation. Det gör det möjligt för en vårdgivare att via ett elektroniskt system ge eller få direktåtkomst till uppgifter hos en annan vårdgivare.

Falköpings kommun har anslutit sig till IT-tjänsten Nationell patientöversikt (NPÖ) för att kunna ta del av information från andra vårdgivare.

Vem kan ta del av journaluppgifterna?​

Det är bara legitimerad vårdpersonal och som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifter i dina journaler för att kunna ge dig god och säker vård. Detta gäller oberoende av vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos. Ingen vårdpersonal kan läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du givit ditt samtycke.

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring.