Anmäl dig som uppdragsgivare

Söker du personer som kan hjälpa till att göra ditt arrangemang, aktivitet eller verksamhet till något alldeles speciellt? Ta kontakt med Agera Mera!

Du erbjuder ett arrangemang eller verksamhet där Agera Meras möjliggörare kan göra en insats och bli en del av ett sammanhang. Agera Mera erbjuder möjliggörare som vill engagera sig på sin fritid.

Uppdragen kan variera i både innehåll, längd och utformning. Det kan vara allt från ett enstaka insats under en helg till återkommande uppdrag som sker varje vecka. Hör av dig till oss med dit arrangemang eller din idé så utformar vi uppdraget tillsammans.

Exempel på sammanhang som Agera Mera varit involverade i:

  • Värdar till konstnatten 2020
  • Handlingshjälp till riskgruper under Coronapandemin
  • Läxhjälpare

Hjälp oss att fylla på listan med fler exempel! Ta kontakt med oss via mail eller telefon så utarbetar vi uppdraget tillsammans.