Nyheter Lärcenter


 • Lärcenter är med i projektet Helhetslyftet

  Helhetslyftet är ett projekt som har som mål att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare i Sverige.

 • Tät lärarsamverkan rätta receptet i Falköping

  Ett tätt samarbete mellan yrkesläraren och sva-läraren, integrerad undervisning och en nära samverkan med branschen. Det är några av framgångsfaktorerna i Falköpings kombinationsutbildning för kockar.

 • Anbudsförfrågan för YH Guldsmed

  Vid Lärcenter Falköping bedrivs Yrkeshögskoleutbildning till Guldsmed. Nu är det snart dags att gå ut med anbudsförfrågan

 • Guldsmedsutbildningen fortsätter

  Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljade ytterligare fyra utbildningsstarter för utbildningen och nu har även våra politiker i nämnden gett klartecken.

 • Vill du jobba med Vård och Omsorg?

  Välkommen på Informationsmässa i Folkets Park

 • Lärcenter har vunnit pris

  Våra SFI- lärare tilldelades Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk för Erasmus+ 2022. Utmärkelsen gäller projektet ”Vuxnas språkinlärning och IKT Erasmus+ ALLICT - Adult Language Learning and ICT 20...

 • Sök en Yrkesutbildning

  Nu kan du söka Yrkesutbildningar på Lärcenter och du hittar ännu fler på Yrkesutbildningar Skaraborgs hemsida som du har rätt att söka till

 • Omställningsstudiestöd – nytt generöst studiestöd från CSN

  Omställningsstudiestöd är namnet på CSN:s nya generösa studiestöd som kan sökas från och med 1 oktober för studier som startar 1 januari 2023. Stödet utges i form av bidrag och lån i syfte att stärka ...

 • Sök en Yrkesutbildning

  På Lärcenter finns flera gymnasiala yrkesutbildningar som du kan söka.