Systematiskt kvalitetsarbete på barn- och utbildningsförvaltningen

Att arbeta med kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Inom barn- och utbildningsförvaltningen sker arbetet på alla nivåer för att förbättra och utveckla undervisning och innehåll för alla barn och elever.

Viktiga komponenter i arbetet är:

 • Uppföljning
 • Utvärdering och analys
 • Åtgärder och den fortsatta utvecklingen

Det är viktigt att hela tiden arbeta med uppföljning, utvärdering och redovisning av hur målen uppfylls för att kunna ge en så sann bild som möjligt av verksamheterna och ta rätt beslut och åtgärder för framtiden.

Förvaltningens verksamheter arbetar på olika sätt för att fånga in uppfattningar hur målen uppfylls från olika perspektiv genom till exempel intervjuer, fokusgrupper och enkäter. På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter.

Varje rektor ansvarar för att leda och styra respektive enhets arbete med kvalitet och utveckling. De gör också en analys på ledningsnivå som rapporteras vidare till barn- och utbildningsnämnden. Hela förvaltningens resultat sammanställs i en gemensam verksamhetsredovisning.

Brukarundersökningar

Enkät till vårdnadshavare i förskolan 2022

» Läs mer om resultatet av föräldraenkäten 2022 i förskolan.

Skolenkät 2022

Deltagare i Skolinspektionens skolenkät:
Elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

» Resultat skolenkät 2022

Antal elever i grundskolan


Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala grundskolor

2022-08-23 / Åk

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Broddetorpsskolan

10

10

11

17

8

12

13

.

.

.

81

Centralskolan

59

56

56

63

58

27

28

.

.

.

347

Dotorpsskolan

23

23

21

21

22

36

63

.

.

.

209

Floby Skola

37

33

37

28

25

30

35

53

39

42

359

Gudhemsskolan

34

25

20

22

31

20

24

23

18

22

239

Gustaf Dalénskolan

31

30

41

30

57

35

45

47

44

65

425

Högstadium Centrum

.

.

.

.

.

.


208

190

208

606

Kinnarpsskolan

24

24

25

33

22

26

26

45

34

34

293

Mössebergsskolan

70

65

72

79

71

73

82

.

.

.

512

Odensbergsskolan

20

16

24

18

21

17

.

.

.

.

116

Vartoftaskolan

18

19

22

22

28

20

17

30

30

33

239

Vindängenskolan

47

47

44

39

47

46

48

.

.

.

318

Åsarpsskolan

16

11

10

12

13

15

6

.

.

.

83

Åttagårdsskolan

22

20

22

25

18

20

.

.

.

.

127

Totalsumma

411

379

405

409

421

377

388

405

355

404

3954

 • Årskurs 0: 411
 • Årskurs 1: 379
 • Årskurs 2: 405
 • Årskurs 3: 409
 • Årskurs 4: 421
 • Årskurs 5: 377
 • Årskurs 6: 388
 • Årskurs 7: 405
 • Årskurs 8: 355
 • Årskurs 9: 404

Totalt: 3 954 elever

Broddetorpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 81 elever

SkolaÅrskursElevantal
Broddetorpsskolan010
Broddetorpsskolan110
Broddetorpsskolan211
Broddetorpsskolan317
Broddetorpsskolan48
Broddetorpsskolan512
Broddetorpsskolan613
BroddetorpsskolanTotal81

Centralskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 347 elever

Centralskolan

0

59

Centralskolan

1

56

Centralskolan

2

56

Centralskolan

3

63

Centralskolan

4

58

Centralskolan

5

27

Centralskolan

6

28

Centralskolan

Total

347

Dotorpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 209

Antal elever Dotorpsskolan

Dotorpsskolan

0

23

Dotorpsskolan

1

23

Dotorpsskolan

2

21

Dotorpsskolan

3

21

Dotorpsskolan

4

22

Dotorpsskolan

5

36

Dotorpsskolan

6

63

Dotorpsskolan

Total

209

 

Floby skola

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 359 elever

Floby Skola

0

37

Floby Skola

1

33

Floby Skola

2

37

Floby Skola

3

28

Floby Skola

4

25

Floby Skola

5

30

Floby Skola

6

35

Floby Skola

7

53

Floby Skola

8

39

Floby Skola

9

42

Floby Skola

Total

359

Gudhemsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 239 elever

Gudhemsskolan

0

34

Gudhemsskolan

1

25

Gudhemsskolan

2

20

Gudhemsskolan

3

22

Gudhemsskolan

4

31

Gudhemsskolan

5

20

Gudhemsskolan

6

24

Gudhemsskolan

7

23

Gudhemsskolan

8

18

Gudhemsskolan

9

22

Gudhemsskolan

Total

239

Årskurs 0: Gustaf Dalénskolan

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 425 elever

Antal elever Gustaf Dalénskolan

Gustaf Dalénskolan

0

31

Gustaf Dalénskolan

1

30

Gustaf Dalénskolan

2

41

Gustaf Dalénskolan

3

30

Gustaf Dalénskolan

4

57

Gustaf Dalénskolan

5

35

Gustaf Dalénskolan

6

45

Gustaf Dalénskolan

7

47

Gustaf Dalénskolan

8

44

Gustaf Dalénskolan

9

65

Gustaf Dalénskolan

Total

425

Högstadium centrum

 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 606 elever

Högstadium Centrum

6

1

Högstadium Centrum

7

207

Högstadium Centrum

8

190

Högstadium Centrum

9

208

Högstadium Centrum

Total

606

Kinnarpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 293 elever

Kinnarpsskolan

0

24

Kinnarpsskolan

1

24

Kinnarpsskolan

2

25

Kinnarpsskolan

3

33

Kinnarpsskolan

4

22

Kinnarpsskolan

5

26

Kinnarpsskolan

6

26

Kinnarpsskolan

7

45

Kinnarpsskolan

8

34

Kinnarpsskolan

9

34

Kinnarpsskolan

Total

293

Mössebergsskolan

 • Årskurs 0: 
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 512 elever

Mössebergsskolan

0

70

Mössebergsskolan

1

65

Mössebergsskolan

2

72

Mössebergsskolan

3

79

Mössebergsskolan

4

71

Mössebergsskolan

5

73

Mössebergsskolan

6

82

Mössebergsskolan

Total

512

Odensbergsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 116 elever

Odensbergsskolan

0

20

Odensbergsskolan

1

16

Odensbergsskolan

2

24

Odensbergsskolan

3

18

Odensbergsskolan

4

21

Odensbergsskolan

5

17

Odensbergsskolan

Total

116

Thorén framtid fristående grundskola

 • Årskurs 0: 2
 • Årskurs 1: 6
 • Årskurs 2: 14
 • Årskurs 3: 7
 • Årskurs 4: 10
 • Årskurs 5: 9
 • Årskurs 6: 11
 • Årskurs 7: 7
 • Årskurs 8: 13
 • Årskurs 9: 20

Totalt: 99 elever

Antal elever Thorén framtid
Fristående skolaÅrskursElevantal
Thorén framtid02
Thorén framtid16
Thorén framtid214
Thorén framtid37
Thorén framtid410
Thorén framtid59
Thorén framtid611
Thorén framtid77
Thorén framtid813
Thorén framtid920
Thorén framtidTotal99

Vartoftaskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 239 elever

Vartoftaskolan

0

18

Vartoftaskolan

1

19

Vartoftaskolan

2

22

Vartoftaskolan

3

22

Vartoftaskolan

4

28

Vartoftaskolan

5

20

Vartoftaskolan

6

17

Vartoftaskolan

7

30

Vartoftaskolan

8

30

Vartoftaskolan

9

33

Vartoftaskolan

Total

239

Vindängenskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 318 elever

Vindängenskolan

0

47

Vindängenskolan

1

47

Vindängenskolan

2

44

Vindängenskolan

3

39

Vindängenskolan

4

47

Vindängenskolan

5

46

Vindängenskolan

6

48

Vindängenskolan

Total

318

Åsarpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Totalt: 83 elever

Åsarpsskolan

0

16

Åsarpsskolan

1

11

Åsarpsskolan

2

10

Åsarpsskolan

3

12

Åsarpsskolan

4

13

Åsarpsskolan

5

15

Åsarpsskolan

6

6

Åsarpsskolan

Total

83

Åsleskolan fristående grundskola

 • Årskurs 0: 9
 • Årskurs 1: 9
 • Årskurs 2: 5
 • Årskurs 3: 4
 • Årskurs 4: 8
 • Årskurs 5: 6
 • Årskurs 6: 9

Totalt: 50 elever

Antal elever Åsle friskola
Fristående skolaÅrskursElevantal
Åsle friskola09
Åsle friskola19
Åsle friskola25
Åsle friskola34
Åsle friskola48
Åsle friskola56
Åsle friskola69
Åsle friskolaTotal50

Åttagårdsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:

Totalt: 127 elever

Åttagårdsskolan

0

22

Åttagårdsskolan

1

20

Åttagårdsskolan

2

22

Åttagårdsskolan

3

25

Åttagårdsskolan

4

18

Åttagårdsskolan

5

20

Åttagårdsskolan

Total

127


Antal elever vid särskolan

Enhetsnamn

Årskurs

Totalt

Åttagårdsskolan

5

1

Åttagårdsskolan

Total

1

Centralskolan

2

1

Centralskolan

3

1

Centralskolan

Total

2

Högstadium Centrum

7

2

Högstadium Centrum

8

3

Högstadium Centrum

9

5

Högstadium Centrum

Total

10

Vindängens grundsärskola

1

7

Vindängens grundsärskola

2

2

Vindängens grundsärskola

3

3

Vindängens grundsärskola

4

7

Vindängens grundsärskola

5

2

Vindängens grundsärskola

6

6

Vindängens grundsärskola

8

4

Vindängens grundsärskola

9

1

Vindängens grundsärskola

Total

32

Total Falköping


45

Grundsärskolan läsåret 2022-2023

Totalt antal elever i grundsärskolan: 45 elever (2022-06-29)

Högstadium centrum grundsärskola

 • Årskurs 7: 2
 • Årskurs 8: 3
 • Årskurs 9: 5

Totalt: 10 elever

Vindängens grundsärskola

 • Årskurs 1: 7
 • Årskurs 2: 2
 • Årskurs 3: 3
 • Årskurs 4: 7
 • Årskurs 5: 2
 • Årskurs 6: 6
 • Årskurs 7: 0
 • Årskurs 8: 4
 • Årskurs 9: 1

Totalt: 32 elever

Åttagårdsskolan

Årskurs 5: 1

Gymnasiesärskolan läsåret 2021-2022

2022-03-29

1

2

3

4

Total

Individuella program

5

5

3

2

15

Programmet för hälsa, vård och omsorg

2

2

1

2

7

Totalsumma

7

7

4

4

22

Individuella programmet

 • Årskurs 1: 5
 • Årskurs 2: 5
 • Årskurs 3: 3
 • Årskurs 4: 2

Totalt: 15 elever

Programmet för hälsa, vård och omsorg

 • Årskurs 1: 2
 • Årskurs 2: 2
 • Årskurs 3: 1
 • Årskurs 4: 2

Totalt: 7 elever

Totalt antal elever gymnasiesärskolan: 22

Antal elever i gymnasieskolan

Ållebergsgymnasiet läsåret 2022-2023
Reservantagning pågår

Programkod

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Total

BA

16

15

15

46

BF

21

26

29

76

EE

16

15

14

45

EK

50

55

43

148

ES

7

6

17

30

FS/HA

12

8

8

28

FT

16

16

13

45

IM

79

50

34

163

IN

6

7

8

21

NA

30

22

26

78

SA

60

60

50

170

TE

50

40

33

123

VO

15

13

8

36

Totalsumma

378

333

298

1009

Barn- och fritidsprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Bygg- och anläggningsprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Ekonomiprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

El- och energiprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Estetiska programmet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Fordons- och transportprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Försäljnings-och serviceprogrammet

 • Årskurs 1: FS
 • Årskurs 2: HA
 • Årskurs 3: HA

Totalt elever på programmet:

Industriprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Naturvetenskapsprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Teknikprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Vård- och omsorgsprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Introduktionsprogrammen

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på IM-programmen:

Totalt antal elever på skolan: 1 009 elever