Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år. Hit kan du komma med ditt barn och träffa andra föräldrar och barn. Familjecentralen är ett informations- och kunskapscentrum för frågor som rör barn och föräldraskap.

Hur påverkas Familjecentralens verksamhet av coronaviruset covid-19?

Aktuellt just nu

Från 1 april kommer öppna förskolan fortsatt endast att bedriva verksamhet som går att genomföra utomhus med iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende undvikande av risk för smittspridning.

Uteverksamhet

Uteverksamhet i Plantis.

Samling: Vid lekplatsen, Plantis, Sankt Olofsgatan 23

Måndagar: Kl 10-12 (Sångsamling/rörelselek kl 11)
Tisdagar: Kl 14-16 (Sångsamling/rörelselek kl 15)
Fredagar : Kl 10-12 (Sångsamling/rörelselek kl 11)

Torsdagar kl 10.30-11.30 för dig med barn 0-1 år uteverksamhet - vi träffas på grönytan mot Falbygdens museum. Vi kommer att ha en sångsamling som är anpassad för det lilla barnet. Tag gärna med något att sitta på! BVC-sköterska och förskollärare finns på plats.

Välkommen!

Tematräff

Inga tematräffar på grund av Covid-19.

Föräldrastöd på Familjecentralen

Ibland kan det vara svårt att vara förälder. Då kan du och din familj få stöd i er familjesituation. Du som har barn i åldrarna 0-6 år är välkommen att ta kontakt.

Familjepedagog Martina Svensson
0515-88 53 91
martina.a.svensson@falkoping.se

Om Familjecentralen

Familjecentralen vill ge god service och erbjuda ett lättillgängligt stöd för föräldrar. Här kan du få råd, tips och idéer av både förskollärare, familjepedagog, BVC-sköterskor, barnmorskor, socionomer.

Familjecentralen är också ett informations- och kunskapscentrum. Vi ordnar tematräffar och kurser där du kan få kunskap om babymassage, barns utveckling, hur det är att vara förälder med mera.

Varje dag har vi någon gemensam aktivitet som till exempel sång, rytmik eller sagoläsning. OBS! Stängt på grund av covid-19 tills vidare.

Du behöver inte anmäla dig och det kostar inget att delta. Fika serveras till självkostnadspris.

På Familjecentralen medverkar också primärvården:

  • Barnavårdscentralen (BVC) har sin mottagning på vårdcentralen men vid vissa tillfällen på Familjecentralen.
  • Barnmorskemottagningen medverkar i Familjecentralens arbete främst via våra föräldragrupper.