Instruktörsutbildning i HLR

Hjärt- lungräddning(HLR) är en fråga om liv och död. Chansen att överleva ett hjärtstopp beror till största delen på att människor i den omedelbara närheten kan starta HLR och att det finns en hjärtstartare i närheten.

Utbildningens innehåll

 • Grundutbildning i HLR, filmbaserad
 • HLR-test, hjärtstartartest och luftvägsstopptest
 • Instruktörens arbete vid filmbaserad utbildning
 • Instruktörens arbete vid instruktörsledd utbildning
 • Redovisning av träningsuppgifter
 • Diskussion av praktisk pedagogik, kvalitet och organisation av utbildning

Obligatoriska förberedelser inför kursen

 • Se och träna enligt instruktionsfilmen ”Vuxen HLR – MiniAnne, samt Hjärt-lungräddning vuxen, utbildningsfilmer
 • Läsa in instruktörsboken i Hjärt-lungräddning för vuxna
 • Genomföra HLR-rådets webbutbildning i ”Hjärt-lungräddning vuxen” som deltagare samt Hjärtlungräddning vuxen på instruktörsnivå.
 • Intyg på genomförd webb utbildning skall skrivas ut och förevisas kursledaren
 • Förbereda övningsuppgifter/presentationer. Dels hålla för att hålla ett anförande i valfritt ämne på 5 minuter, dels läsa in kursmaterialet för att kunna ge konstruktiv kritik till varandra.

Kursinformation

Kurstid per grupp: 8 timmar
Antal kursdeltagare: 6
Utbildare: Ulf Cavalli-Björkman
Utbildningsplats: Lärcenter Falköping
Pris: 1700 kr ex moms per person. Priset inkluderar för- och eftermiddagsfika samt lunch.
Kursdatum: Sätts när full grupp (6 pers.) uppnåtts.

För mer information och intresseanmälan

Emma Ottosson