HLR hjärt- och lungräddning Vuxen

Hjärt- lungräddning(HLR) är en fråga om liv och död. Chansen att överleva ett hjärtstopp beror till största delen på att människor i den omedelbara närheten kan starta HLR och att det finns en hjärtstartare i närheten. HLR med omväxlande 30 kompressioner och två inblåsningar fördubblar chansen att överleva och med en tidig strömstöt från en hjärtstartare kan ca 70% överleva hjärtstoppet.

MOMENT UNDER UTBILDNING

  • Handlingsplan hjärtstopp vuxen.
  • Övningar HLR för vuxen med Mini-Ann
  • Övningar Luftvägsstopp vuxen
  • Övning med hjärtstartare
  • Examination för Vuxen-HLR på stor docka

EXAMINATION

Efter avslutat kurs erhålls ett kompetenskort.

MAX ANTAL DELTAGARE

12 personer

GRUNDKURS

Kurstid. 3,5 timma Pris per grupp. 7250 kr exkl. moms. I priset ingår fika

REPETITIONSKURS

Kurstid. 2,5 timma Pris per grupp 5590 kr exkl. moms. I priset ingår fika

Kurserna kan kombineras med Barn HLR och/eller Första hjälpen

UTBILDNINGSPLATS

Lärcenter Falköping (Det finns också möjlighet att hålla utbildningen på er arbetsplats).

För mer information

Emma Ottosson