Supply chain management

Tvådagarsprogram i logistikprocesser (SCM)

Vill du få en större förståelse för begreppet Supply Chain Management (SCM)? Vill du veta hur en verksamhet kan höja sin effektivitet med hjälp av SCM? Programmet syftar till att ge en helhetsförståelse för SCM och de teorier som kan höja effektiviteten i en verksamhet. Tvådagarsprogrammet vänder sig till medarbetare inom inköp, marknad, utveckling, kvalitet, logistik med mera. Deltagaren behöver inte arbeta dagligen med logistiska frågor utan programmet vänder sig till alla målgrupper som vill/behöver utveckla sina kunskaper för hur SCM fungerar och påverkar företagets olika delar.

Programmets upplägg

Supply chain Management fokuserar på att planera och upprätta relationer mellan olika organisationer för att maximera prestandan för hela värdekedjan. Förutom process-orienterad teori består programmet också av ett aktivitetsbaserat spel där fokus läggs på funktionella aktiviteter såsom produktionsplanering, distribution, logistiska tjänster och godstransporter. Det läggs också fokus på att förstå transporter och logistikens globala påverkan och miljö-effekter.

Lärandemål

  • Vid slutförd kurs ska du:
    ha en grundläggande kunskap om logistiska koncept, teorier och perspektiv
  • förstå relationen mellan Supply Chain Management och andra kärnområden, funktioner och strategier
  • utvärdera och integrera sin kunskap i relation till strategiska aspekter av Supply Chain Management.

Utbildare

Programmet levereras i samarbete med GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg. Programansvarig är Professor Rickard Bergqvist. Rickard Bergqvist är forskare inom logistik och transporter med fokus på hållbara transportlösningar. Han är också rådgivare åt privat näringsliv och offentlig sektor (t.ex. Jula, Benders, Volvo, Trafikverket). Rickard är ansvarig för motsvarande kurs i Supply Chain Management i Handelshögskolans akademiska Executive MBA-program.

Intresseanmälan

Är du intresserad av projektledarutbildning? Skicka ett mail till uppdragsutbildning@falkoping.se