CSN

CSN - Centrala Studiestödsnämnden, är den myndighet som arbetar med alla ärenden som gäller studiestöd

För dig som studerar som vuxen finns följande alternativ till studiestöd: