Specialpedagog/lärare

Har du behov av stöd i dina studier?

Vi kan fungera som dina studiecoacher och hjälpa dig att få kunskap om ditt eget lärande och hur du kan planera din tid. Då blir du effektivare i din inlärning.

  • Vilken studieteknik passar dig?
  • Kan du planera din tid?
  • Hur arbetar du med din motivation?

Boka tid hos någon av våra specialpedagoger eller gå till Studieverkstan för att få hjälp med detta.

Hos specialpedagogerna kan du också få

  • en kartläggning av din läs- och skrivförmåga
  • intyg till körkortsprov och högskoleprov
  • stöd och hjälp att anpassa dina studier
  • information om kompenserande hjälpmedel

Möt Stefan där han berättar om hur han fick hjälp och stöd i sina studier