Publicerad: 2020-03-27

Öppet hus på Särvux är inställt

För att undvika smittspridning ställs Öppet hus in. Torsdag den 2:e april bjöd Särvux in till Lärcenter men det är nu inställt.

Detta beror på

Folkhälsomyndigheten tillsammans med regeringen och skolverket meddelande den 17 mars 2020 att lärosäten och gymnsieskolor i Sverige rekommenderas att inte bedriva undervisning i skolans lokaler utan istället genom distansundervisning. Rekommendationen är ett sätt att bromsa takten i spridningen av coronaviruset covid-19 och på sätt avlasta sjukvården och de mest sårbara från att smittas.