Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-12-13

Maria Isaksson vann designtävlingen

vinnare av tävlingen

Emmy Engström, Felicia Vilensten och Maria Isaksson

Årets designtävling för våra guldsmedselever på Yrkeshögskolan är avgjord. Maria Isaksson vann efter röstningsrekord i tävlingen.

De blivande guldsmederna har under en vecka tillverkat sitt smycke under temat Hållbar. Smyckena har man kunnat se i Lärcenters caféhall men all röstning har i år skett digitalt. Över 500 personer har röstat på de åtta olika smyckena och till slut stod Maria Isaksson som segrare. Andrapris gick till Emmy Engström. Marias smycke var nummer 3, Emmys var nummer 8 och Felicias var nummer 7. Falköpings kommun passade också på att uppmärksamma tävlingen och gav ett pris till det smycke som bäst symboliserar "Hållbar" ur ett Falköpings kommuns perspektiv. Detta pris vanns av Felicia Vilensten.

Här är kommunens motivering till priset

I Falköpings kommun är hållbar utveckling en del av vår vision om det Goda livet. Det är en politiskt prioriterad fråga och vi ska jobba med att förverkliga Agenda 2030, de globala målen på lokal nivå i Falköpings kommun.

En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi. De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, ska genomsyra kommunens arbete för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.

Att skapa ett hållbart samhälle, ett hållbart Falköping, är en komplex utmaning med många målkonflikter där det gäller att hitta en balans och där alla kan och måste var med och bidra.

Biet symboliserar det lilla som bidrar till det stora, precis som för oss alla i det dagliga hållbarhetsarbetet. Tillsammans kan varje liten pusselbit bidra till den stora omställningen. Biet symboliserar också den sårbarhet som hållbarhet ofta bygger på och visar hur många olika delar hänger ihop och är beroende på varandra.

Designen utgår från ett helhetsgrepp kring hållbarhet med alla tre dimensioner och pekar samtidigt på en av våra viktigaste hållbarhetsutmaningar idag, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Det lilla viktiga biet är gjord av återvunnet material, ett exempel på cirkulär ekonomi.