Lärlingsutbildning Grundläggande djurskötare inom lantbruk

Utbildningen med inriktning mot mjölk, nöt och gris ger dig grundläggande kunskaper för att kunna arbeta professionellt med de vanligaste produktions-djuren i svenskt lantbruk. Utbildningen är en samverkan mellan Lärcenter Falköping och Naturbruksskolan Uddetorp.

Utbildningen passar dig som vill arbeta med skötsel av lantbruksdjur, men behöver praktiska och teoretiska grundläggande kunskaper. Du får bland annat lära dig om djurens beteende och biologi, skötsel, utfodring, avel och förebyggande hälsovård. Under utbildningen ges även en introduktion om maskiner och teknik som används inom djurhållning idag.

Utbildningen är en lärlingsutbildning där huvuddelen är förlagd ute pålantbruksföretag. Utbildningen ges på helfart och omfattar 20 veckors studier om totalt 400 gymnasiekurspoäng.

Efter lärlingsutbildningen kan du söka jobb för att arbeta med djurskötsel eller söka fördjupande kurser.  

Utbildningsinformation

  • Utbildningen är förlagd på lantbruksföretag med modern djurhållning. Den skolförlagda delen är på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara.
  • Utbildningens längd: 1 termin
  • utbildningsstart: meddelas så fort vi får beslut om start


Information

Ewa Halldén, utbildningssamordnare
ewa.hallden@edu.falkoping.se
studie- och yrkesvägledare, syvlarcenter@falkoping.se