Vad är lärlingsutbildning

Du kan välja att läsa våra yrkesutbildningar som lärling

De erfarneheter som du får inom yrket, på en arbetsplats ger dig bra kunskaper inom yrket. För många elever är detta upplägg mer utvecklande och motiverande då ut-bildningen till stor del sker på arbetsplatsen. Som lärling får du aktuell kunskap och ett utökat kontaktnät som kan leda till arbete efter avslutad utbildning.

Hur går det till att ha en lärling?

Skolan och arbetsplatsen samarbetar om utbildningen. Skolan tar fram nationella kurser som ingår i utbildningen eleven valt. En lärare med kompetens i det yrke som eleven valt är ansvarig för betygsättningen. Lärare, handledare och elev träffas kontinuerligt i trepartssamtal för att se elevens progression i utbildning samt samplanera resterande del av utbildningen. Dessa möten ligger till grund för betygs- sättning. Eleven följer sin handledare eller annan ansvarig personals schema på arbetsplatsen. Eleven gör vissa moment av lärlingsutbildningen i skolan. Upplägget av utbildningen anpassas till respektive arbetsplats.

Vilka yrken kan passa som lärlingsutbildning

Exempel på lämpliga yrken under lärlingsutbildning är: fordon, bagare/konditor, storkök/kock, målare, servitör/servitris, handel, golvläggare, träarbetare, hotell/reception, spaterapeut/friskvårdsmassör, vård och omsorg, naturbruk och barnskötare.

Allmänna riktlinjer

  • För att studera på Vuxenutbildningen krävs att eleven är över 20 år eller har en avslutad gymnasieutbildning.
  • För att studera som lärling gör eleven ett aktivt val mot ett yrke.
  • Minst 70% av utbildningstiden ska vara förlagd på arbetsplats
  • Eleven finansierar sina studier med hjälp av (CSN) eller annat sätt.
  • Utbildningens längd varierar beroende påyrkesval.
  • Arbetsplatsen får anställa eleven under pågående lärlingsutbildning.
  • Under pågående utbildning har eleven en ansvars- och olycksfallsförsäkring.
  • Utbildningen kan avbrytas i förtid om lämpligheten anses bristande.

För mer information kontakta

Utbildningssamordnare
Ewa Halldén