Studieinformation yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildningar finns på grund av att samhället är i behov av just den kompetensen

Utbildningsformen Yrkeshögskola har utbildningar som genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Arbetslivet är de som ställer krav på slutmålen i utbildningen och genomför sedan dessa utbildningar tillsammans med utbildningsanordnaren. Arbetslivet är också de som genomför kvalitetskontrollen genom hela utbildningen. Teori kombineras med LIA (Lärande i arbete) och nästan 9 av 10 studerande får jobb efter avslutad utbildning.

Utbildningarna är riksrekryterande och berättigar till studiemedel. Förkunskapskraven varierar liksom ansökningsdatum för de olika utbildningarna.

På Lärcenter i Falköping finns ett utbud av Yrkeshögskoleutbildningar inom olika branscher, vissa driver vi själva och andra genomför vi i samarbete med någon annan utbildningsanordnare.