Studieverkstan

I Studieverkstan får du det stöd och den service du behöver vid sidan av övriga studieformer. Här kan du arbeta självständigt eller få handledning och stöd i olika kurser. Du kan arbeta med datorer eller göra prov. Du tar själv initiativet och väljer vilken hjälp du vill ha.

Lärare med olika ämnesutbildning finns tillgängliga varje dag. Studieverkstan på Lärcenter ger dig bästa möjliga stöd i ditt lärande.

Studieverkstan ligger intill biblioteket.