Slutbetyg

Du kan få ett slutbetyg om du har betyg i följande kurser:

Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett årlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurser

Svenska A/1 alt. Svenska som andra språk A/1

100 p

Svenska B/2 alt. Svenska som andra språk B/2

100 p

Engelska A/5

100 p

Matematik A/1a/1b/1c

100 p

Samhällskunskap A/1b

100 p

Naturkunskap A/1a1

50 p

Religionskunskap A/1

50 p

Fritt valda kurser

1750 p

Totalt antal poäng

 2350 gymnasiepoäng

Beställningen ska göras senast den 15 april om du önskar få ut ditt slutbetyg före sista kompletteringsdagen till högskolan som är i juni.

Beställningen ska göras senast den 15 oktober om du önskar få ut ditt slutbetyg före sista kompletteringsdagen till högskolan som är i december.

Beställ betyg här

För att ge grundläggande högskolebehörighet ska ett slutbetyg från vuxenutbildningen på 2350 poäng fr.o.m. den 1 januari 2010 innehålla minst 2250 godkända poäng, inklusive godkända betyg i kärnämneskurserna svenska A+B eller svenska som andraspråk A+B, samt engelska A och matematik A. Betyg äldre än åtta år får endast i undantagsfall ingå i slutbetyget.

För den som tidigare har fått ett slutbetyg från en fullständig gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande får ett nytt sådant slutbetyg inte utfärdas.

Följande kurser får inte ingå i ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning:

  • Estetisk verksamhet 50 p
  • Idrott och hälsa A, 100 p
  • Specialidrott A 200 p
  • Specialidrott B, 100 p

Slutbetyg kommer att kunna utfärdas t.o.m. den 1 juli 2021 Fr.o.m. den 2 juli 2021 kommer slutbetyg att ersättas av gymnasieexamen och då gäller delvis andra förutsättningar. Förändringarna gäller inte dig som redan har ett slutbetyg.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen i god tid om du vill få ett slutbetyg utfärdat eller för att få mer information.