Likabehandlingsplan

På Lärcenter ska alla kunna känna sig trygga och väl bemötta vilket betyder att ingen ska känna sig diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling.