Yrkesintroduktion

Utbildningen är en introduktion till ett yrkesområde och som förbereder dig för vidare studier på en yrkesutbildning. Samtidigt som du läser denna förberedande yrkeskurs, antingen mot Vård och omsorg eller mot Kock/storhushåll, så bygger du upp ditt språk och behörighet genom att läsa svenska som andraspråk.

Läs mer om respektive utbildning nedan

Yrkesintroduktion grundläggande Vård- och Omsorg

Utbildningens upplägg

Under 21 veckor läser du den gymnasiala kursen Grundläggande vård och omsorg där du får stöttning av språk- och yrkeslärare. I kurspaketet ingår kurser som stärker ditt yrkesspråk samt din digitala kompetens. Du kommer också läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

När du läser kursen Grundläggande vård och omsorg kommer du få kunskap om vård- och omsorgsarbete. Du kommer att utveckla din förmåga att stödja och assistera människor i egenvård, samt kunna ge personlig omvårdnad utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt. Kursen ger också kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion, vanligt förekommande sjukdomar, arbetsmiljö, ergonomi, säkerhet och yrkesetik.

Efter slutförd utbildning, vid minst E/godkänt betyg i samtliga kurser, har du möjlighet att söka in till vård- och omsorgsutbildningen alternativt barnskötarutbildningen.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • Minst betyget E i svenska som andra språk grund delkurs 2

Utbildningsinformation

 • kurserna är delvis på gymnasial nivå
 • kursens längd: 21 veckor
 • du kommer behöva en dator i din utbildning
 • utbildningen är CSN-grundande vilket innebär att du har rätt att söka studiemedel
 • kursstart: 22 augusti
 • sista ansökningsdag: 7 juni
 • ansökan: via vår ansökningswebb, ansökan öppnar 15 april

Här kan du läsa mer om utbildningen Vård- och omsorg

Här kan du läsa mer om utbildningen till Barnskötare

Yrkesintroduktion: branschkunskap inom restaurang och livsmedel

Utbildningens upplägg

Under 10 veckor läser du den gymnasiala kursen Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100p där du får stöttning av språk- och yrkeslärare. Samtidigt läser du svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Veckoupplägget i yrkeskursen kommer vara enligt följande: en halvdag praktisk undervisning varvas med en halvdag teori. Både teori och praktik genomförs i restaurangköket.

Efter slutförd utbildning, vid minst E i betyg i samtliga kurser, har du fått en god grund som du kommer att ha nytta av när du söker in till Restaurangutbildningen Kock/Storhushåll.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • Betyg i SFI-D

Utbildningsinformation

 • utbildningen är på gymnasial nivå
 • utbildningens längd: 10 veckor
 • du kommer behöva en dator i din utbildning
 • kockkläder lånar skolan ut under utbildningen.
 • utbildningen är CSN-grundande vilket innebär att du har rätt att söka studiemedel
 • utbildningsstart:
 • sista ansökningsdag:
 • ansökan: via vår ansökningswebb

Här kan du läsa mer om vår restaurangutbildning