Vård och omsorg

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet

En utbildning för dig som vill arbeta med vård och omsorg. I alla vård- och omsorgsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden.

När man arbetar inom vård och omsorg möter man människor som behöver hjälp och stöd på olika sätt. Du kan arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri eller arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning. Det finns också andra områden där din kompetens kan vara en tillgång. Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara personlig vård, stöd i dagliga rutiner och kommunikation, läkemedelshantering, planering och dokumentation, aktivering och pedagogisk vägledning.

Vård och omsorg

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd i tre studieperioder. En studieperiod är 21 veckor.

Vård- och omsorg är en bred utbildning som kommer att ge dig de kunskaper som Socialstyrelsen har föreslagit krävs för att arbeta som undersköterska.

Efter slutförd utbildning på 1500 poäng kan du få ett diplom från Vård- och omsorgscollege. Diplomet är en kvalitetsbevis som visar att utbildningen samverkat med branschen och fackliga företrädare.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • svenska eller svenska som andra språk grund delkurs 4

Utbildningsinformation

 • utbildningen är på gymnasial nivå
 • utbildningens längd: 1,5 år (63 veckor)
 • du kommer behöva en dator i din utbildning
 • utbildningsstart: 21 augusti
 • sista ansökningsdag: 15 maj
 • ansökan: via vår ansökningswebb, ansökan öppnar 15 april.

Vård och omsorg i kombination med SVA - svenska som andraspråk

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i fyra studieperioder. En studieperiod är 21 veckor.

Vård- och omsorg är en bred utbildning som kommer att ge dig de kunskaper som krävs för att arbeta som undersköterska. Under utbildningen kommer du att få stöttning av språk- och yrkeslärare. I utbildningen ingår kurser som stärker ditt yrkesspråk. Du kommer också att läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå och svenska som andraspråk 1. Under utbildningen kommer du att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Efter slutförd utbildning på 1500 poäng kan du få ett diplom från Vård- och omsorgscollege. För att ett diplom ska utfärdas måste du också få minst betyget E i Svenska som andraspråk 1.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • minst betyget Godkänt i svenska som andraspråk grund delkurs 2

Utbildningsinformation

 • utbildningen är på gymnasial nivå
 • utbildningens längd: 2 år (84 veckor)
 • du kommer behöva en dator i din utbildning
 • utbildningsstart: 21 augusti
 • sista ansökningsdag: 15 maj
 • ansökan: via vår ansökningswebb, ansökan öppnar 15 april.

Information

Utbildningssamordnare
kafyrkesutbildningar@falkoping.se

studie- och yrkesvägledare
syvlarcenter@falkoping.se