Undersköterska

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet

En utbildning för dig som vill arbeta med vård och omsorg. I alla vård- och omsorgsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden.

När man arbetar inom vård och omsorg möter man människor som behöver hjälp och stöd på olika sätt. Du kan arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri eller arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning. Det finns också andra områden där din kompetens kan vara en tillgång. Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara personlig vård, stöd i dagliga rutiner och kommunikation, läkemedelshantering, planering och dokumentation, aktivering och pedagogisk vägledning.

Undersköterska

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd i tre studieperioder. En studieperiod är 21 veckor.

Vård- och omsorg är en bred utbildning som kommer att ge dig de kunskaper som Socialstyrelsen har föreslagit krävs för att arbeta som undersköterska.

Efter slutförd utbildning på 1500 poäng kan du få ett diplom från Vård- och omsorgscollege. Diplomet är en kvalitetsbevis som visar att utbildningen samverkat med branschen och fackliga företrädare.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • svenska eller svenska som andra språk grund delkurs 4

Utbildningsinformation

 • utbildningen är på gymnasial nivå
 • Utbildningens längd: 1,5 år (63 veckor)
 • Du kommer behöva en dator i din utbildning
 • utbildningsstart: 22 augusti
 • Sista ansökningsdag: 7 juni
 • ansökan: via vår ansökningswebb, ansökan öppnar 15 april

Yrkesintroduktion: grundläggande Vård- och Omsorg

Utbildningens upplägg

Under 21 veckor läser du den gymnasiala kursen Grundläggande vård och omsorg där du får stöttning av språk- och yrkeslärare. Samtidigt läser du svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

När du läser kursen får du kunskap om vård- och omsorgsarbete. Du kommer att utveckla din förmåga att stödja och assistera människor i egenvård, samt kunna ge personlig omvårdnad utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt. Kursen ger också kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion, vanligt förekommande sjukdomar, arbetsmiljö, ergonomi, säkerhet och yrkesetik.

Efter slutförd utbildning, vid minst E i betyg i samtliga kurser, har du möjlighet att söka in till Vård- och omsorgsutbildningen med goda chanser att få en plats på utbildningen.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • Minst betyget E i svenska som andra språk grund delkurs 2

Utbildningsinformation

 • utbildningen är på gymnasial nivå
 • Utbildningens längd: 21 veckor
 • Du kommer behöva en dator i din utbildning
 • utbildningsstart: 22 augusti
 • Sista ansökningsdag: 7 juni
 • ansökan: via vår ansökningswebb, ansökan öppnar 15 april

Information

Utbildningssamordnare
kafyrkesutbildningar@falkoping.se

studie- och yrkesvägledare
syvlarcenter@falkoping.se