CNC-operatör trä/metall

Utbildningen är för dig som vill arbeta inom industrin. Som industriarbetare kan du arbeta med bland annat tillverkning och CNC- och robotteknik.

Som CNC-operatör sköter du datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning. Du jobbar främst inom verkstadsproduktion där du ser till att maskinerna programmeras antingen av dig eller av särskilt anställda tekniker. Arbetet kan bestå av svarvning, borrning eller fräsning för att tillverka detaljer i metall, trä eller plast. Det kan handla om en hundradels millimeter för att få ett resultat att överensstämma med kundens önskemål. CNC-operatören måste känna till vad som påverkar maskinen och därefter beräkna inställningen för att få ett bra resultat.

CNC-operatör trä/metall

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd i tre studieperioder. Under utbildningen kommer du att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Efter genomförd utbildning på 1120 poäng kan du få ett intyg från Teknikcollege. Intyget är ett kvalitetsbevis som visar att utbildningen samverkar med branschen och fackliga företrädare.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

  • svenska eller svenska som andra språk grund delkurs 4

Utbildningsinformation

  • utbildningens längd: tre terminer
  • utbildningsstart: augusti 2024
  • Sista ansökningsdag: 15 maj 2024
  • ansökan: via vår ansökningswebb, ansökan öppnar 15 april

Kombinationsutbildning CNC-operatör trä/metall

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd i tre studieperioder. Under utbildningen kommer du att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Efter genomförd utbildning på 1120 poäng kan du få ett intyg från Teknikcollege. Intyget är ett kvalitetsbevis som visar att utbildningen samverkar med branschen och fackliga företrädare.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

  • svenska eller svenska som andra språk grund delkurs 2

Utbildningsinformation

  • utbildningens längd: tre terminer
  • utbildningsstart: augusti 2024
  • Sista ansökningsdag: 15 maj 2024
  • ansökan: via vår ansökningswebb, ansökan öppnar 15 april

Information

Utbildningssamordnare
kafyrkesutbildningar@falkoping.se

studie- och yrkesvägledare
syvlarcenter@falkoping.se