8 september 2021
Byggprojekt

Frökindsgården byggs om och renoveras

Storköket och delar av äldreboendet Frökindsgården kommer att renoveras i etapper.

Tidsplan

Ombyggnation och renovering beräknas vara klart i september 2022.

Entreprenör

Byggnationen utförs som en totalentreprenad med Asplunds bygg.