Personal

Arbetsmarknadscenter

Ebtisam Egal

Ebtisam Egal, arbetsmarknadskonsulent
0515-88 71 39
ebtisam.egal@falkoping.se

Margareta Eriksson

Margareta Eriksson, enhetschef
0515-88 71 77
margaretha.eriksson@falkoping.se

Birgitta Häger

Birgitta Häger, arbetsmarknadskonsulent
0515-88 71 27
birgitta.hager@falkoping.se

Ahmad Itani

Adde Itani, arbetsmarknadskonsulent
Tjänstledig

Frida Jansson

Frida Jansson, arbetsmarknadskonsulent
0515-88 71 xx
frida.jansson@falkoping.se

Emma Björkman

Emma Kvick, arbetsmarknadskonsulent
0515-88 71 40
emma.kvick@falkoping.se

Håkan Lundblad

Håkan Lundblad, arbetsmarknadskonsulent
0515-88 71 63
hakan.lundblad@falkoping.se

Peter Löfholm

Peter Löfholm, verksamhetschef
0515-88 71 91
peter.lofholm@falkoping.se

Frida Mellström, studie- och yrkesvägledare
0515-88 71 61
frida.mellstrom@falkoping.se

Helene Persson

Heléne Persson, arbetsterapeut
0515-88 71 67
helene.a.persson@falkoping.se

Marcus Roslund

Marcus Roslund, arbetsmarknadskonsulent
0515-88 71 13
marcus.roslund@falkoping.se

Lena Söderlund

Lena Söderlund, arbetsmarknadskonsulent
0515-88 71 81
lena.soderlund@falkoping.se

Sofia Wallin

Sofia Wallin, kommunalt aktivitetsansvarig
0702-60 84 37
sofia.wallin@falkoping.se

Ulrika Zettervall, arbetsmarknadskonsulent
0515-88 71 41
ulrika.zettervall@falkoping.se

Emelie Öhgren

Emelie Öhgren, arbetsmarknadskonsulent
0515-88 71 69
emelie.ohgren@falkoping.se

Fabriken

Johanna Jellinek

Johanna Jellinek, enhetschef
0515-88 71 18
johanna.jellinek@falkoping.se

Susanne Karlsson, arbetsledare Hunddagis Tassen
0515-88 71 98
susanne.a.karlsson@falkoping.se

Rolf Nilsson

Rolf Nilsson, arbetsledare verkstaden
0515-88 71 93
rolf.nilsson@falkoping.se

Roland Wirheim 

Roland Wirheim, arbetsledare Bohaget Second Hand, Café Möjligheten och Möbellagret
0515-88 71 89
roland.wirheim@falkoping.se

Connect

Maria Lennartsson Kellett, enhetschef
0515-88 71 68
maria.lennartssonkellett@falkoping.se

Hanna Hedström, arbetsmarknadskonsulent
0515-88 71 06
hanna.hedstrom@falkoping.se

Stöd och försörjning

Sofia Berg

Sofia Berg, enhetschef
0515-88 56 03
sofia.berg@falkoping.se